Durf jij een held te zijn?

Vandaag was ik op de slotconferentie van het project: 'Goed voor elkaar' met de prachtige titel: "De helden van morgen". Onder de helden van morgen worden mantelzorgers en vrijwilligers verstaan. Vraag was eigenlijk: "Hoe gaan we als lokale overheden om met deze helden in tijden van bezuiniging, kanteling en transities?". Ik help met dit blog graag een handje bij het oplossen van deze 'problemen', ingegeven door de workshop 'Crisis maakt creatief'.

Wat is een held?
In de inleiding werd de held gedefinieerd als iemand die vanuit een positie van tegenspoed of zwakte, moed heeft om zichzelf op te offeren voor een groter goed, voor een ander. Wat is er mooier dan een held te zijn? Iedereen zat in de positieve mood.
Toen kregen we een tweegesprek met Annette den Hoed (VWS) en Daniel Kruithof (VNG). Gaandeweg het gesprek begon ik te voelen wat mensen bedoelen met 'over de schutting gooien' als het gaat over de overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten. Ook al spraken Annette en Daniel over hun eigen mantelzorg en vrijwilligerservaringen.... iets anders voerde de boventoon. Dat was de weerstand in de zaal tegen bezuinigingen. Men geloofde de mooie 'heldenverhalen' niet, hoe waar ze ook waren, want op hele praktische vragen uit de dagelijkse lokale praktijk kwamen geen antwoorden waar men wat mee kon. Het energie niveau in de zaal daalde, we zonken met elkaar zo wat in de problemenput. Zaten er nog helden in de zaal?

Energie
Na bijgetankt te hebben met broodjes en leuke gesprekken, begaf ik me na de lunch richting een workshop met de titel: 'Crisis maakt creatief' voor een creatieve aanpak van problemen. De uitgelegde methodiek is simpel: 1. Definieer het probleem, 2. Genereer ideeën, 3. Selecteer ideeën, 4. Werk ze uit in een actieplan. 'What's new?' dacht ik even. Toen vervolgens als probleem werd geformuleerd: "Hoe kunnen we de bezuinigingen het hoofd bieden?", zag ik het bijna niet meer zitten. Maar toen kwam het...  We kregen de opdracht om te bedenken wie wij voor onszelf als 'held' zien. Dat was leuk. Namen als Lady Gaga, Nelson Mandela, de Strandjutter, moeders, dochters.... iedereen had een held. En toen kregen we de opdracht om vanuit de held naar het probleem te kijken en vijf oplossingen op te schrijven. Het energieniveau steeg... de creatieve geesten kwamen los. De ideeën werden geïnventariseerd en je kon elkaar aanvullen. En wat opviel.... geld speelde helemaal geen rol meer. Er kwamen ideeën als: Gewoon doen en stoppen met budgetten en indicaties aanvragen voor simpele dingen die je ook gewoon zo kan gaan doen. Andere dingen gaan doen, die wél kunnen. Mensen in de buurt meer zelf hun gang laten gaan en ze pas helpen als ze jou dat vragen. Iedereen raakte in een 'winning mood' en werd terplekke een soort van held. Het allermooiste vond ik de opmerking van iemand aan het eind die zei:"Ik merk dat ik me steeds heb verzet tegen die bezuinigingen, maar als ik dat nu accepteer als een gegeven dan kan ik weer denken in mogelijkheden. Dan krijg ik weer energie".
Helemaal blij en energiek ga ik naar huis om te mantelzorgen. Thuisgekomen vraagt Wim me hoe het was. Ik vertel van de futloosheid van de probleemput en de energie van degenen die het probleem benaderden als een held, en daarmee zelf ook tot en held werden.

Ben jij een held?
Ik denk aan vermoeide mantelzorgers.... en stel me voor dat ze de situatie eens bekijken met de ogen van iemand die ze een held vinden. Wat zou die held doen? Durf jij die held te zijn?
Ik denk aan bezorgde welzijnsmensen, uitvoerenden bij gemeenten. Bezuinigingen... hoe pakt jouw held dat aan?
Ik denk aan mijn Wim die het liefst zou willen lopen, maar met al zijn handicaps in een rolstoel zit. Hem hoor je niet klagen of zeuren. Dat heeft in zijn ogen geen zin, want daar heb je alleen jezelf maar mee. Hij doet gewoon wat hij wél kan. Dat is onder andere op Marktplaats op zoek gaan naar een scootmobiel. En trots dat hij dan is als hij er eentje scoort voor 120 euro. Ja, Wim dat is mijn held!

Reacties